Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de resultaten van de eindtoets, de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leraren en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies dat een leerling krijgt wordt vergeleken met een eerder vastgestelde verwachting. We beschikken over een second-opinion-procedure voor het geval dat de verwachting, de toetsscore(s) en het gegeven advies van elkaar afwijken.
De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. We onderzoeken jaarlijks of onze leerlingen naar verwachting functioneren in het vervolgonderwijs. Met behulp van de gegevens die we van de VO-scholen ontvangen, stellen we vast of er sprake is van vertraging, versnelling, uitval of afstromen. We bepalen dan hoeveel leerlingen er zonder vertraging op het geadviseerde niveau zitten in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. We hanteren daarbij een norm van 25%. Als meer dan 25% van onze leerlingen in het derde jaar voortgezet onderwijs niet op het geadviseerde niveau functioneert of met vertraging te maken heeft gekregen, dan beschouwen we dat als een indicatie, dat we mogelijk te hoog of te laag adviseren. Op basis van een analyse van de gegevens die we ontvangen van de scholen voor voortgezet onderwijs formuleren we beleid als dat noodzakelijk
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 0,2% van de leerlingen kreeg vso advies.Vergelijkingsgroep: 7,4% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 17,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 11,3% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 7,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 6,3% van de leerlingen kreeg vso advies.School: 37,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 25,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 6,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 40-60% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% met een vso advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 25,0% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 18,8% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,5% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.PrOPrOPrOvmbovmbovmbovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 14,9% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 6,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 11,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 25,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 31,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 18,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 25,0% van de leerlingen kreeg havo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 40-60% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 25,0% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 31,3% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,5% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 18,8% met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.vmbovmbovmbovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwo
Waar kwamen de leerlingen met een vso advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 20,0% van de leerlingen met een vso advies kwam terecht op PrO.School: 100,0% van de leerlingen met een vso advies kwam terecht op PrO.
 
Vergelijkingsgroep: 24,8% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 17,8% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 28,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 66,7% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.School: 16,7% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.School: 16,7% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 9,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 29,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 75,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.School: 25,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
Vergelijkingsgroep: 47,1% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.Vergelijkingsgroep: 7,4% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 54,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 66,2% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
 
    
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren?
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
 
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
vso
 
0,5 %
 
0,2 %
6,3 %
0,2 %
PrO
 
4,1 %
 
4,2 %
 
3,8 %
vmbo-b
 
17,7 %
25,0 %
14,9 %
 
14,3 %
vmbo-b / vmbo-k
23,8 %
6,4 %
31,3 %
6,0 %
37,5 %
7,4 %
vmbo-k
 
14,8 %
 
14,0 %
 
13,0 %
vmbo-k / vmbo-(g)t
 
3,2 %
 
4,2 %
 
5,0 %
vmbo-(g)t
28,6 %
18,4 %
18,8 %
18,8 %
25,0 %
17,7 %
vmbo-(g)t / havo
9,5 %
7,0 %
 
7,2 %
12,5 %
8,4 %
havo
14,3 %
11,5 %
25,0 %
11,3 %
6,3 %
11,3 %
havo / vwo
4,8 %
5,3 %
 
6,6 %
 
6,1 %
vwo
19,0 %
7,0 %
 
7,9 %
12,5 %
7,4 %
onbekend
 
4,1 %
 
4,8 %
 
5,5 %
Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 40-60% gewogen leerlingen.
De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per jaar verschillen.
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Vergelijkingsgroep
40-60% gewogen leerlingen
40-60% gewogen leerlingen
40-60% gewogen leerlingen
Welke vmbo adviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren, uitgesplitst naar advies voor leerwegondersteunend onderwijs?
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Cluster1
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
vmbo-b
 
17,7 %
25,0 %
14,9 %
 
14,3 %
vmbo-b, zonder lwoo
 
8,0 %
25,0 %
6,7 %
 
7,0 %
vmbo-b, met lwoo
 
9,7 %
 
8,2 %
 
7,3 %
vmbo-b / vmbo-k
23,8 %
6,4 %
31,3 %
6,0 %
37,5 %
7,4 %
vmbo-b / vmbo-k, zonder lwoo
23,8 %
4,1 %
31,3 %
3,7 %
37,5 %
4,7 %
vmbo-b / vmbo-k, met lwoo
 
2,3 %
 
2,3 %
 
2,7 %
vmbo-k
 
14,8 %
 
14,0 %
 
13,0 %
vmbo-k, zonder lwoo
 
12,4 %
 
12,1 %
 
10,7 %
vmbo-k, met lwoo
 
2,4 %
 
1,9 %
 
2,2 %
vmbo-k / vmbo-(g)t
 
3,2 %
 
4,2 %
 
5,0 %
vmbo-k / vmbo-(g)t, zonder lwoo
 
3,0 %
 
4,0 %
 
4,7 %
vmbo-k / vmbo-(g)t, met lwoo
 
0,1 %
 
0,2 %
 
0,3 %
vmbo-(g)t
28,6 %
18,4 %
18,8 %
18,8 %
25,0 %
17,7 %
vmbo-(g)t, zonder lwoo
28,6 %
17,8 %
18,8 %
18,4 %
25,0 %
17,4 %
vmbo-(g)t, met lwoo
 
0,5 %
 
0,4 %
 
0,3 %
vmbo-(g)t / havo
9,5 %
7,0 %
 
7,2 %
12,5 %
8,4 %
vmbo-(g)t / havo, zonder lwoo
9,5 %
7,0 %
 
7,2 %
12,5 %
8,4 %
Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 40-60% gewogen leerlingen.
De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per jaar verschillen.
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Vergelijkingsgroep
40-60% gewogen leerlingen
40-60% gewogen leerlingen
40-60% gewogen leerlingen