Voedingsgebied
Toelichting van de school
Bij de start van schooljaar 2018-2019 heeft Archipelschool De Leeuwenburch 141 leerlingen. Van 2003 tot 2009 had de school met een daling in leerlingenaantallen te maken. Deze daling is gekenterd in 2010, maar opnieuw in 2012 opgetreden. Op 1 oktober 2018 was er sprake van groei. De prognose dat Archipelschool De Leeuwenburch licht zal gaan groeien en daarna zal stabiliseren op dit aantal.

bron: Archipel, 1 oktober 2003 t/m 2018
Het gros van de leerlingen van de Leeuwenburch, 80%, komt uit postcode 4336. Daarnaast woont 16% in postcode 4337. Uit postcode 4336 gaat 22% van de basisgeneratie naar de Leeuwenburch.
Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2019-2020?
Gemeente top 3
Voedingsgebied
Middelburg
98,5%
Reimerswaal
1,5%
Uit welke postcodegebieden komen de leerlingen in 2019-2020?
Beweeg de muis over de kaart om meer informatie te zien.
Uit postcodegebied 4341 komt <1% van de leerlingen (<5).Uit postcodegebied 4337 komt 16,8% van de leerlingen (22).Uit postcodegebied 4336 komt 80,2% van de leerlingen (105).Uit postcodegebied 4335 komt <1% van de leerlingen (<5).
Uit welke gemeenten en postcodegebieden kwamen de leerlingen de afgelopen jaren?
  
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
  
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
Middelburg
 
99,3%
145
98,5%
134
94,4%
135
98,5%
129
4336
 
82,9%
121
81,6%
111
79%
113
80,2%
105
4337
 
16,4%
24
16,2%
22
14%
20
16,8%
22
Reimerswaal
     
1,4%
<5
1,5%
<5
4413
     
1,4%
<5
1,5%
<5
Vlissingen
  
<5
 
<5
2,1%
<5
  
4388
  
<5
 
<5
1,4%
<5
  
Bovenstaande tabel toont een gemeente of postcode niet indien voor alle getoonde schooljaren geldt: voedingsgebied <1% én aantal leerlingen <5.
Hoeveel van de leerlingen in het basisonderwijs in de getoonde postcodegebieden gaat naar deze school in 2019-2020?
Beweeg de muis over de kaart om meer informatie te zien.
<1% van de leerlingen (<5) uit postcodegebied 4341 gaat naar deze school.2,5% van de leerlingen (22) uit postcodegebied 4337 gaat naar deze school.16,7% van de leerlingen (105) uit postcodegebied 4336 gaat naar deze school.<1% van de leerlingen (<5) uit postcodegebied 4335 gaat naar deze school.
Hoeveel van de leerlingen in het basisonderwijs in de getoonde gemeenten en postcodegebieden ging naar deze school in de afgelopen jaren?
  
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
  
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
Middelburg
 
3,6%
145
3,3%
134
3,3%
135
3,2%
129
4336
 
19,1%
121
17,2%
111
18,1%
113
16,7%
105
4337
 
2,8%
24
2,6%
22
2,3%
20
2,5%
22
Bovenstaande tabel toont een gemeente of postcode niet indien voor alle getoonde schooljaren geldt: voedingsgebied <1% én aantal leerlingen <5.