Voedingsgebied
Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2019-2020?
Gemeente top 3
Voedingsgebied
Middelburg
98,5%
Reimerswaal
1,5%
Toelichting van de school
Bij de start van schooljaar 2018-2019 heeft Archipelschool De Leeuwenburch 141 leerlingen. Van 2003 tot 2009 had de school met een daling in leerlingenaantallen te maken. Deze daling is gekenterd in 2010, maar opnieuw in 2012 opgetreden. Op 1 oktober 2018 was er sprake van groei. De prognose dat Archipelschool De Leeuwenburch licht zal gaan groeien en daarna zal stabiliseren op dit aantal.

bron: Archipel, 1 oktober 2003 t/m 2018
Het gros van de leerlingen van de Leeuwenburch, 80%, komt uit postcode 4336. Daarnaast woont 16% in postcode 4337. Uit postcode 4336 gaat 22% van de basisgeneratie naar de Leeuwenburch.