Waardering Inspectie
Toelichting van de school
De inspectie heeft op 13 januari 2016 een kwaliteitsonderzoek gedaan op basisschool De Leeuwenburch. De school heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.
- De school haalt goede eindresultaten in de kernvakken.
- De school biedt ruim de mogelijkheid om de leerlingen ook vaardigheden in meer brede zin bij te brengen. Dit sluit aan bij wat de leerlingen ook graag willen.
- De leraren geven goed les. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten hun leerlingen te stimuleren om te leren. De leraren sluiten daarbij goed aan op wat de leerlingen nodig hebben.
- De leraren verstaan hun vak, zowel pedagogisch als didactisch.
- De school kent een veilig en prettig schoolklimaat. De school meet regelmatig of leerlingen zich veilig voelen en handelt adequaat bij problemen op dit gebied.
- De rust, prettige sfeer en de activiteiten die de school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op de school.
- De afspraken en regels over met elkaar omgaan zijn bekend bij iedereen en worden door alle betrokkenen nageleefd.
- De school heeft een ambitieus schoolklimaat waarin leerlingen worden ondersteund en gestimuleerd in hun leren.
- De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen en dat is terug te zien in de manier waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan.
- De school kent een professionele kwaliteitscultuur. De lat ligt hoog en de school is steeds op zoek naar het realiseren van haar opdracht en naar verdere ontwikkeling.
- De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan. De leraren handelen vanuit een gezamenlijke visie en dragen bij aan de kwaliteitsverbetering. De school heeft zicht op de kwetsbare kanten van het eigen onderwijs en werkt voldoende planmatig en slagvaardig aan kwaliteitsverbetering. Dit is mogelijk door de professionele cultuur binnen de school.
Binnen de organisatie van de Archipelscholen is er ook een interne auditsystematiek.
In maart 2018 is er een interne audit geweest waarbij de school werd gemonitord volgens het inspectiekader. De opbrengsten hiervan zijn verwerkt in het jaarverslag en jaarplan.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?