Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Toelichting van de school
Om u inzicht te geven in de bestendiging van onze leerling als zij naar het voortgezet onderwijs zijn doorgestroomd, zijn wij afhankelijk van de gegevens van de VO-scholen.
Wij vragen en verwerken jaarlijks een overzicht van de bestendiging van onze leerlingen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2015-2016?
Vergelijkingsgroep: 6,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 7,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 11,7% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 5,3% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 7,2% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 23,8% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 28,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 9,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 4,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 19,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vso.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 23,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,5% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 19,0% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.vsovsovsovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 40-60% gewogen leerlingen.
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 2,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vso.Vergelijkingsgroep: 37,3% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 46,5% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vso.School: 60,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 2,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 63,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 16,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-b.School: 83,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 32,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 22,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 47,8% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 33,3% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 66,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 36,9% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 72,2% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
 
    
Hoeveel procent van de leerlingen zit zonder vertraging in het derde leerjaar?
Plaats in het voortgezet onderwijs in 2018-2019
Schooladvies in 2015-2016
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-(g)t
havo
vwo
vmbo-b / vmbo-k
100%
100%
   
vmbo-(g)t
100%
 
100%
  
vmbo-(g)t / havo
   
100%
 
havo
  
100%
50%
 
havo / vwo
    
100%
vwo
    
100%