Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 25,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 31,3% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 18,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,5% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,5% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavo
Toelichting van de school
Om u inzicht te geven in de bestendiging van onze leerling als zij naar het voortgezet onderwijs zijn doorgestroomd, zijn wij afhankelijk van de gegevens van de VO-scholen.
Wij vragen en verwerken jaarlijks een overzicht van de bestendiging van onze leerlingen.