Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 214,1 leerlingen.School: 131 leerlingen.
Toelichting van de school
Bij de start van schooljaar 2018-2019 heeft Archipelschool De Leeuwenburch 141 leerlingen. Van 2003 tot 2009 had de school met een daling in leerlingenaantallen te maken. Deze daling is gekenterd in 2010, maar opnieuw in 2012 opgetreden. Op 1 oktober 2018 was er sprake van groei. De prognose dat Archipelschool De Leeuwenburch licht zal gaan groeien en daarna zal stabiliseren op dit aantal.
bron: Archipel, 1 oktober 2003 t/m 2018