Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Ouders en leerkrachten van De Leeuwenburch werken samen aan de opvoeding van de kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders betrokken worden bij school. Door goed contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn.
Ouderbetrokkenheid dient een wisselwerking tussen thuis en school te zijn.
De school spant zich in door de volgende vormen te bieden:
- Koffieochtenden: momenten om met de directeur op informele wijze in gesprek te gaan,
- Niveauverdeling van betrokkenheid: op verschillende niveau's kunnen ouders betrokken worden. Meedenken over beleid in de MR, helpen bij het organiseren in de OR of losse hulp bieden als hulpouder.
Daarnaast werken we met het principe; 'Aanspreken is de norm.'
Als er ergens over gesproken moet worden, dan gaan we het gesprek aan.
Voor ouders/verzorgers is het eerste aanspreekpunt de groepsleerkracht van hun kind.