Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
De Lonneboot werkt volgens de cyclus van Archipelscholen om de kwaliteitszorg te organiseren. Aan de hand van zelfevaluaties en interne audit worden onderwijsinhoudelijke zaken (organisatie, pedagogisch en/of didactisch handelen) geanalyseerd. De uitkomsten worden verwerkt in verbeterplannen en Schoolplan en Jaarplan. Tevredenheidspeilingen zijn ook een onderdeel van het kwaliteitssysteem. Zowel tevredenheid van leerkrachten als van ouders en leerlingen. Nieuwe vragenlijsten worden vaak samengesteld n.a.v. resultaten in voorgaande rapportages. We meten dan een volgende keer of de school zich heeft verbeterd. Zowel bestuurs- of schoolbeleid kan leiden tot verdere (na)scholing (vastgesteld in het Scholingsplan), maar ook uitkomsten van deze onderzoeken.