Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
In 2013 is door De Lonneboot in samenwerking met het RPCZ en InSchool voor het eerst een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Conclusies: De Lonneboot geeft aan in goede mate te voldoen aan de basisondersteuning en geeft aan een goede basis te hebben in de werk- en ondersteuningsstructuur. De Lonneboot is van mening dat zij voor veel leerlingen een passend aanbod heeft, met name voor leerlingen met dyslexie, voor leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie en voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie. Voor leerlingen met een lichamelijke handicap zijn er wel voorzieningen binnen het gebouw, maar het team voelt zich nog niet voldoende competent om deze leerlingen op te vangen.  Ten aanzien van handelingsgericht werken is men in de gevorderde fase. Handelingsgericht werken ging in 2012-2013 van start. De Lonneboot heeft sindsdien ervaring met het werken met groepsoverzichten en groepsplannen. Tegelijkertijd is De Lonneboot in ontwikkeling en zal dat in de toekomst blijven. Het Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks bijgewerkt.