Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De tussenresultaten van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden drie maal per jaar per groep en per leerling geanalyseerd. Het computersysteem biedt verschillende vergelijkingsmogelijkheden. De resultaten bevatten de methodetoetsen (beheersen kinderen de lesstof van de afgelopen periode) en genormeerde toetsen (Cito; beheerst een kind de leerstof die bij zijn/haar leeftijd en groep hoort). Op grond van de analyses worden de nieuwe groepsplannen en de individuele handelingsplannen voor de komende periode opgesteld