Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind op school. Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk. Door dit contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn. We hebben duidelijke afspraken met ouders hierover: twee rapporten per jaar, waarvan 1 of 2 met een gesprek; ieder jaar start met een omkeergesprek: een gesprek tussen ouder (en leerling) en leerkracht waarbij de ouders hun verwachtingen en wensen aangeven, vanaf groep 5 neemt de leerling deel aan dit gesprek, 2 maal in de basisschoolperiode een huisbezoek; ouders nemen deel aan de MR, de Commissie Vormingsonderwijs en de Activiteitencommissie. De betrokkenheid van ouders op De Lonneboot is te kwalificeren als hoog. Ieder jaar wordt op de eerste schooldag ('Nieuwjaarsinloop') en tijdens de informatieavonden in alle groepen de ouderhulp geïnventariseerd. Veel ouders geven aan de school en het onderwijs van dienst te willen zijn: van begeleiding naar de bibliobus of op excursie tot het geven van een gastles of het begeleiden van kinderen bij een handvaardigheidles.