Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
In ons kwaliteitshandboek worden alle belangrijke beleidsstukken beschreven. Belangrijke onderdelen hierin zijn het schoolplan, het jaarplan en het professionaliseringsplan.
We stellen iedere 4 jaar een schoolplan op. Het schoolplan 2019-2023 kunt u op onze website vinden: www.archipelschooldesprong.nl/kwaliteit 
Jaarlijks maken wij een jaarplan en een professionaliseringsplan. De doelen uit het jaarplan worden twee keer per jaar met het team geëvalueerd en bijgesteld. De MR wordt hierover geïnformeerd. Aan het begin van het jaar ontvangen alle ouders een nieuwsbrief waarin de ontwikkelthema's worden genoemd. Voor dit schooljaar zijn de voornaamste thema's: Bewegend leren, Meer Muziek in de klas en het integreren van ICT in ons dagelijks onderwijs.
De leerkrachten geven les volgens het Directe Instructie Model (DIM). We monitoren dit jaarlijks m.b.v. observaties in de klas en gebruiken hiervoor de Kijkwijzer Vaardigheidsmeter Instructiegedrag PO.