Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
De Sprong staat open om met ouders van iedere leerling met extra ondersteuningsbehoeften in gesprek te gaan om te onderzoeken of de Sprong tegemoet kan komen aan de (extra) ondersteuningsbehoefte van het kind. De Sprong heeft mogelijkheden om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te begeleiden als het gaat om individuele begeleiding. We zullen altijd op zoek gaan naar extra middelen en extra assistentie. We bekijken dit per schooljaar en leggen de afspraken vast.
De school is toegankelijk voor mindervaliden.
Grenzen worden bepaald door het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften per groep, de groepsgrootte en de zwaarte van de extra ondersteuningsvraag in combinatie met de expertise van het team.
Onze missie/slogan is: Ieder Kind komt tot zijn recht. Onze ambitie is om voor zoveel mogelijk leerlingen uit Koudekerke en omstreken passend onderwijs te bieden.
Het volledige schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website www.archipelschooldesprong.nl/zorg en op www.scholenopdekaart.nl