Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
In het schooljaar 2019-2020 wordt er gewerkt met 6 groepen in de volgende samenstelling:
  • Groep 1
  • Groep 2
  • Groep 3/4
  • Groep 5/6
  • Groep 7
  • Groep 8
De groepen werken onderling samen op verschillende ontwikkelingsniveaus en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.
Er zijn drie onderwijsassistenten werkzaam binnen de school. Zij ondersteunen in diverse groepen.
Voor interne begeleiding hebben we 2 dagen gereserveerd binnen onze formatie en voor de directeur 3 dagen.
De vakleerkracht muziek is vanuit Archipelscholen beschikbaar tijdens ons muziekproject voor de duur van 4 weken.
De vakleerkracht ICT is vanuit Archipelscholen beschikbaar voor ICT projecten zoals Mediawijsheid, Bomberbot, 3D printen en VR.
De vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt 1 keer per week de lessen gymnastiek voor de groepen 2 t/m 8.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Het verlof wordt geregeld via TCOZ (Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland)
We werken met bekende, vaste invallers. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
  
  
 
Humanistische en godsdienstige vorming (HVO/GVO)
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs
Wetenschap en Technologie