Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Bewegend Leren
Passend onderwijs en Plusklas
Veiligheid en Respect
Gezonde school
Kunst en Cultuur
Wat is de missie/visie van de school?
Ieder kind komt tot zijn recht!
Archipelschool De Sprong is een openbare basisschool in het dorp Koudekerke. Ons uitgangspunt is en blijft het individuele kind. We willen onze kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving bieden. Naast een gedegen aanbod van taal, lezen en rekenen vinden wij het ook belangrijk om een beroep te doen op de andere talenten van onze leerlingen. Cultuureducatie leidt tot een betere sociaal-emotionele ontwikkeling, meer mogelijkheden om jezelf te uiten én tot betere leerprestaties. 
Bewegend leren
We zijn ervan overtuigd dat je beter leert wanneer je beweegt. De grootste voordelen zijn volgens ons: Meer plezier op school, betere concentratie in de klas, beter zelfbeeld, gezond blijven en betere prestaties. Ervaringsgericht en bewegend leren is niet alleen hartstikke leuk, kinderen zijn daardoor ook gemotiveerder om te leren. 
Plusklas
Naast zorg voor kinderen die minder snel meekomen is er ook specifieke aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Er zijn leerlingen die naast extra verrijking en uitdaging in de eigen groep nog meer behoefte aan verdieping hebben. Zij kunnen één keer per week deelnemen aan de ‘Plusklas’. Hierin werken leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 samen aan diverse projecten.
Modern onderwijs
Wij zijn erg trots en tevreden dat we uw kind een zeer moderne leeromgeving kunnen aanbieden. Onze school is ingericht met alle moderne voorzieningen waar een schoolgebouw aan moet voorzien. Hierdoor kunnen we met digitale lesborden en chromebooks een compleet aanbod geven voor modern onderwijs.

Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Het belangrijkste thema is "Bewegend Leren". De Sprong is op weg om binnen twee jaar een volwaardige "Beweegschool" te worden.
Wij zijn een gezonde school (thema bewegen en sport) en we doen mee met het gratis EU schoolfruit project. 
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Wij zijn een openbare basisschool. Wij staan voor algemene toegankelijkheid en voor actieve pluriformiteit. Daarmee bedoelen we dat kinderen opgroeien in een maatschappij met verschillende culturen en religies. Uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat kinderen in een hedendaagse multiculturele samenleving sámen leren en sámen leven.
Leerlingenraad
Op Archipelschool De Sprong hebben wij een leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit kinderen van groep 4 t/m 8. Aan het begin van ieder schooljaar worden er in de groepen verkiezingen gehouden en worden de nieuwe leden door hun eigen groep gekozen. De leerlingenraad gaat regelmatig met de directeur in gesprek over allerlei onderwerpen die in en rond de school spelen en de kinderen aangaan.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?