Oudertevredenheid
Toelichting van de school
De uitslagen van de oudertevredenheidsmeting kunt U in Vensters zien als download.
(Respons en Resultaten Oudertevredenheid 2017-2018 De Sprong)
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?