Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
De zorg en ontwikkeling van het jonge kind heeft veel aandacht op de Sprong. We hebben een goede samenwerking met de peutergroepen en er vinden altijd warme overdrachten plaats tussen de medewerkers van de peutergroep en de leerkrachten van groep 1. Voor observatie en registratie gebruikt zowel de opvang als de school de KIJK!.
Twee keer per jaar stemmen we een thema af met de peutergroep van KOW en wordt er zowel op school als op de opvang met dit thema gewerkt. Daarna bezoeken de driejarige peuters de Sprong en vindt er een gezamenlijke activiteit plaats.
We werken met een uitgebreide kennismaking en intake met ouders zodat we een goed beeld hebben van het kind. 
Bij aanmelding van een VVE kind hebben we een intensieve overdracht en intake. 
Is de school een VVE-school?
Nee
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.