Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 87,3School: 87,3School: 82,1School: 82,1School: 88,1School: 88,1School: 81,0School: 87,3School: 82,1School: 88,1Inspectie-ondergrens: 79,4Inspectie-ondergrens: 79,7Inspectie-ondergrens: 79,7Inspectie-ondergrens: 79,6
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
In groep 8 wordt er aan het begin van het schooljaar een speciale informatieavond gehouden voor de ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen uit deze groep. De schoolkeuze en algemene informatie over het voortgezet onderwijs staan op die avond centraal. Er is eveneens uitleg over het drempelonderzoek en de IEP toets die in groep 8 gemaakt wordt.
In januari vinden de adviesgesprekken plaats tussen u en de leerkracht van groep 8. In deze periode organiseren de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs informatiedagen en –avonden voor ouder(s) / verzorger(s) en kinderen. In de maand mei komt de uitslag van de IEP toets en wordt deze bij een afwijkende uitslag in relatie tot het eerder gegeven schooladvies besproken met de ouder(s) / verzorger(s) en de gekozen school voor voortgezet onderwijs.
De leerkracht van groep 8 verzorgt de schriftelijke aanmelding bij de school voor voortgezet onderwijs. In mei ontvangt u bericht van plaatsing van uw kind. Na de overgang naar het voortgezet onderwijs blijven wij de kinderen volgen. Wij krijgen tot en met het tweede jaar van de middelbare school rapportages opgestuurd en er zijn contactmomenten voor de groep 8 leerkracht op de middelbare school.
We gebruikten t/m het schooljaar 2014-2015 de CITO eindtoets. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn we overgestapt op de IEP eindtoets.