Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 8,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.Vergelijkingsgroep: 0,7% van de leerlingen kreeg onbekend advies.School: 6,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 25,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 6,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 43,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 6,3% van de leerlingen kreeg onbekend advies.
Toelichting van de school
De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van een aantal factoren:
  • De capaciteiten van het kind (wat kan het kind?)
  • De kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen)
  • Omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden?)
We stellen ons ten doel om het maximale uit elk kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind. De definitieve leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van een verplichte eindtoets in april, waaraan alle leerlingen deel moeten nemen. Bij ons op school is dit de IEP toets.
Al veel eerder bepalen wij op basis van het leerlingvolgsysteem en methode gebonden toetsen waar nog aan gewerkt moet worden in groep 8. In januari wordt het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.