Waardering Inspectie
Toelichting van de school
Op 14 januari 2016 heeft de inspectie van het onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd.
De conclusie is dat voor de school het toegekende basisarrangement is gehandhaafd.
De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: