Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De visie van De Sprong op ouderbetrokkenheid:
Wij willen het beste uit de leerlingen halen. Een goede samenwerking tussen school en ouders leidt tot betere schoolprestaties en welbevinden op school bij de kinderen. School en ouders zijn partners in opvoeding en onderwijs. Vormen van ouderbetrokkenheid en inzet van ouders kan op meerdere manieren vorm krijgen.
Daarvoor onderscheiden wij activiteiten die respectievelijk te maken hebben met: meehelpen, meedenken en meebeslissen.
De leerkrachten van de groep zijn voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt. Vragen, ‘tips & tops’? U kunt altijd bij de leerkracht terecht. Voor andere zaken kunt u terecht bij het inloop-ouderspreekuur van de directeur, iedere dinsdagochtend. Ook voorzitter van de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn altijd bereid vragen te beantwoorden. Contactgegevens staan op de website van de school: www.archipelschooldesprong.nl/voor-ouders