Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van een aantal factoren:
  • De capaciteiten van het kind (wat kan het kind?)
  • De kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen)
  • Omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden?)
We stellen ons ten doel om het maximale uit elk kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind. De definitieve leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van een verplichte eindtoets in april, waaraan alle leerlingen deel moeten nemen. Bij ons op school is dit de IEP toets.
Al veel eerder bepalen wij op basis van het leerlingvolgsysteem en methode gebonden toetsen waar nog aan gewerkt moet worden in groep 8. In januari wordt het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Als school baseren wij ons advies op de volgende punten:
  • werkhouding in de klas;
  • werktempo;
  • houding ten opzichte van huiswerk;
  • intrinsieke motivatie;
  • cognitieve resultaten (methode-afhankelijk en methode-onafhankelijke toetsen).
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 17,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 9,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 18,9% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 22,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 9,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 4,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 33,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2018-2019 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,5% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 23,8% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,5% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 23,8% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.vmbovmbovmbovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 4,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 11,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 33,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 11,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 11,1% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 33,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,1% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 33,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,1% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,1% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 33,3% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.vmbovmbovmbovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavohavohavovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 49,6% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.
 
Vergelijkingsgroep: 22,8% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 7,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 46,4% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 28,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.School: 71,4% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 43,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 52,6% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 72,6% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
 
    
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren?
 
2016-2017
2017-2018
2018-2019
 
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
vso
 
0,1 %
 
0,1 %
 
0,1 %
PrO
 
0,6 %
 
0,4 %
 
0,4 %
vmbo-b
 
6,6 %
11,1 %
4,1 %
9,5 %
4,0 %
vmbo-b / vmbo-k
 
3,6 %
 
2,8 %
 
2,9 %
vmbo-k
25,0 %
10,7 %
 
8,2 %
4,8 %
8,6 %
vmbo-k / vmbo-(g)t
 
3,8 %
 
3,3 %
 
4,0 %
vmbo-(g)t
5,0 %
19,4 %
33,3 %
18,0 %
33,3 %
17,8 %
vmbo-(g)t / havo
15,0 %
8,3 %
11,1 %
8,8 %
14,3 %
9,7 %
havo
15,0 %
18,7 %
11,1 %
19,5 %
14,3 %
18,9 %
havo / vwo
 
9,0 %
 
10,4 %
 
11,1 %
vwo
40,0 %
18,3 %
33,3 %
23,8 %
23,8 %
22,0 %
onbekend
 
0,8 %
 
0,7 %
 
0,6 %
Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per jaar verschillen.
 
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
5-10% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen
Welke vmbo adviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren, uitgesplitst naar advies voor leerwegondersteunend onderwijs?
 
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Cluster1
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
vmbo-b
 
6,6 %
11,1 %
4,1 %
9,5 %
4,0 %
vmbo-b, zonder lwoo
 
3,6 %
11,1 %
2,5 %
9,5 %
2,6 %
vmbo-b, met lwoo
 
3,0 %
 
1,6 %
 
1,4 %
vmbo-b / vmbo-k
 
3,6 %
 
2,8 %
 
2,9 %
vmbo-b / vmbo-k, zonder lwoo
 
2,5 %
 
2,1 %
 
2,3 %
vmbo-b / vmbo-k, met lwoo
 
1,0 %
 
0,7 %
 
0,6 %
vmbo-k
25,0 %
10,7 %
 
8,2 %
4,8 %
8,6 %
vmbo-k, zonder lwoo
25,0 %
9,6 %
 
7,5 %
4,8 %
7,9 %
vmbo-k, met lwoo
 
1,1 %
 
0,7 %
 
0,6 %
vmbo-k / vmbo-(g)t
 
3,8 %
 
3,3 %
 
4,0 %
vmbo-k / vmbo-(g)t, zonder lwoo
 
3,5 %
 
3,2 %
 
3,9 %
vmbo-k / vmbo-(g)t, met lwoo
 
0,2 %
 
0,2 %
 
0,1 %
vmbo-(g)t
5,0 %
19,4 %
33,3 %
18,0 %
33,3 %
17,8 %
vmbo-(g)t, zonder lwoo
5,0 %
19,2 %
33,3 %
17,8 %
33,3 %
17,7 %
vmbo-(g)t, met lwoo
 
0,2 %
 
0,2 %
 
0,1 %
vmbo-(g)t / havo
15,0 %
8,3 %
11,1 %
8,8 %
14,3 %
9,7 %
vmbo-(g)t / havo, zonder lwoo
15,0 %
8,3 %
11,1 %
8,8 %
14,3 %
9,7 %
Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per jaar verschillen.
 
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
5-10% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen