Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
Vanaf schooljaar 2019-2020 hebben we een continurooster en gaan leerlingen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. 
Pauzes en eten/drinken
Bij geschikte weersomstandigheden  spelen de groepen 1 en 2 spelen dagelijks buiten. De groepen 3 t/m 8 spelen elke ochtend en elke middag een kwartier buiten. Vlak voor of na de pauze eten de kinderen van dinsdag t/m vrijdag in de klas fruit of groente en op maandag een gezonde koek. Overwegend zoete versnaperingen zijn niet toegestaan.
De kinderen eten rond het middaguur gezamenlijk in de eigen klas onder toezicht van de groepsleerkracht. Daarna gaan zij ook onder toezicht van de eigen leerkracht een kwartier buitenspelen.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
07:00
 
08:30
14:00
 
-
-
 
18:30
 
Dinsdag
07:00
 
08:30
14:00
 
-
-
 
18:30
 
Woensdag
07:00
 
08:30
14:00
 
-
-
 
18:30
 
Donderdag
07:00
 
08:30
14:00
 
-
-
 
18:30
 
Vrijdag
07:00
 
08:30
14:00
 
-
-
 
18:30
 
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Continurooster
korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
In het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
In het schoolgebouw
Nee
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
In het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Nieuwe bso in 't Pierement
Vanaf september 2019 hebben bieden wij in samenwerking met
Kinderopvang Purmerend buitenschoolse opvang (bso) aan in ons schoolgebouw. Ook daar werken zij met thema’s en organiseren ze verschillende activiteiten en spelletjes rondom het thema dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Zo leren kinderen leren nieuwe dingen én ze mogen ook eigen ideeën inbrengen. Na school gaan de kinderen eerst rustig iets eten en drinken. Daarna zijn de kinderen vrij om in één van de ruimtes mee te doen met een activiteit. Ze kunnen zelf kiezen waar ze heen gaan, onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. Zo werken we samen aan de brede ontwikkeling van kinderen.
Leerlingen van 't Pierement die gebruik maken van de bso's van Sportify of BamBamkids, worden voor schooltijd gebracht of na schooltijd opgehaald door pedagogisch medewerkers van de desbetreffende bso en gaan samen met hen naar de opvang. 
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
19-10-2019
27-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019
05-01-2020
Voorjaarsvakantie
15-02-2020
23-02-2020
Goede Vrijdag & Pasen
10-04-2020
13-04-2020
Meivakantie
25-04-2020
10-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020
22-05-2020
Tweede Pinksterdag
01-06-2020
 
Zomervakantie
04-07-2020
16-08-2020
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
1-2
dagelijks
Gymnastiek
3-8
maandag of dinsdag
Toelichting bij dit onderwerp
In de kleuterbouw wordt iedere dag aan bewegingsonderwijs gedaan en gymmen zij met hun eigen juf in de speelzaal of op het schoolplein.
Groepen 3 t/m 8 krijgen elke maandag of dinsdag gymles van de vakleerkracht gymnastiek in sporthal
De Vaart. Groep 3 krijgt tot de kerstvakantie gymnastiek in de speelzaal op ’t Pierement.