Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Zelfstandigheid
Positiviteit
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Leerlingen hebben behoefte aan en recht op een duidelijke structuur in een warme, begrijpende relatie met de volwassenen in de school. Sommige kinderen hebben moeite met het aanvaarden van structuur en met het aangaan van relaties. Van de leerkracht vraagt dit pedagogisch verantwoord handelen; handelen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de professionaliteit van de leerkracht. De school schept een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en waar men respect voor elkaar heeft.
Dit doen we onder andere door de methode De Vreedzame School,  gericht op het realiseren van een een positief groepsklimaat. Alle teamleden kijken vanuit eenzelfde perspectief naar groepsontwikkeling, hanteren dezelfde begrippen en communiceren open over de sfeer in iedere groep. In positieve groepen kunnen zowel leerkrachten als leerlingen zich veel beter richten op het leren zelf. Een positieve groep vormt in die zin de basis van opbrengstgericht werken. Er worden drie belangrijke momenten in het schooljaar besproken: de eerste zes weken van het schooljaar, de evaluatie van het groepsproces en de overdracht aan het eind van het schooljaar.