Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Hoe wij op school werken
Er wordt bij ons op school overeenkomstig de wet op het basisonderwijs les gegeven. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. Er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.