Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 
Toelichting van de school
Sinds juni 2017 is peuteropvang Eigenwijs binnen onze school gevestigd. Per dagdeel is er plaats voor 15 peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar. De peuterspeelzaal is open op maandag en donderdag in de ochtend en middag. Bij Eigenwijs mogen de kinderen veel spelen, ontdekken en 'kind zijn'. Uiteraard stimuleren wij de kinderen om samen te spelen. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen elke dag met veel enthousiasme. Naast activiteiten op de peuteropvang is er veel contact met de leerkrachten en kinderen van de school. Hierdoor wordt een overstap naar de basisschool laagdrempelig.
Makkelijk doorstromen naar groep 1
Op
Eigenwijs wordt gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) Uk & Puk dat de ontwikkeling van het jonge kind stimuleert door actief spel. Iedere zes weken staat er een thema centraal dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Alle activiteiten in die periode staan dan in het teken van dat betreffende thema. De activiteiten kunnen verschillen van knutselen of bewegingspelletjes tot rollenspelen. Leuk en leerzaam, voor alle kinderen. De thema's zijn afgestemd op de thema's in de kleuterklassen van 't Pierement zodat er ook gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden.
Warme overdracht
Als uw kind doorstroomt van
Eigenwijs naar ’t Pierement vindt er met toestemming van de ouders een warme overdracht plaats. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste onderwijsbehoefte sneller tot stand komen.Door onze goede samenwerking is de overstap naar de basisschool voor uw kind vanzelfsprekend.
Meer informatie over peuteropvang Eigenwijs vindt u op de website van Kinderopvang Purmerend.