Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 536,5School: 536,5School: 535,0School: 535,0School: 535,7School: 535,7School: 532,6School: 532,6School: 531,5School: 531,5School: 536,5School: 535,0School: 535,7School: 532,6School: 531,5Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,1
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Op 't Pierement nemen wij de Centrale Eindtoets af. In 2019 was het eindresultaat 536,5 tegenover het 535 landelijk gemiddeld. We zijn trots op het laatst behaalde resultaat en dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.