Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 4,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 8,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 23,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 19,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 15,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 3,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 19,2% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 7,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 11,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. Eind groep 7 geven wij een voorlopig advies voor de middelbare school die bij uw kind past. Na de afname van NIO en drempeltoets in november volgt een vervolgadvies. Na de afname van de CITO toetsen in januari/februari volgt het definitieve schooladvies. In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Purmerend heeft een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.