Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Onze school biedt ondersteuning aan de volgende doelgroepen:
Kinderen met: PDD NOS, ADHD, Concentratiestoornissen en Onrust, Leerproblemen i.c.m. astma.
De school heeft ambitie voor:
Kinderen met Dyslexie, Hoogbegaafdheid, Slechthorendheid, Lees/Taalproblemen en Lichte Lichamelijke Handicap
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
10
Onderwijsassistent
10