Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Onze school biedt ondersteuning aan de volgende doelgroepen:
Kinderen met: PDD NOS, ADHD, Concentratiestoornissen en Onrust, Leerproblemen i.c.m. astma.
De school heeft ambitie voor:
Kinderen met Dyslexie, Hoogbegaafdheid, Slechthorendheid, Lees/Taalproblemen en Lichte Lichamelijke Handicap