Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Onze school kent het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen wij differentiëren naar niveau. We gebruiken het z.g.n. Zwols Model dat vijf niveaus kent. Niveau 1 is een aparte ontwikkelingslijn voor de zeer zwakke leerling. Niveau 5 is een ontwikkelingsniveau voor de hoogbegaafde leerling. Niveau 3 is het gemiddelde niveau. We gebruiken het model Directe Instructie en bevorderen de zelfstandigheid van de leerling. De instructie krijgt gedifferentieerd gestalte.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Handvaardigheid