Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Onze school kent het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen wij differentiëren naar niveau. We gebruiken het z.g.n. Zwols Model dat vijf niveaus kent. Niveau 1 is een aparte ontwikkelingslijn voor de zeer zwakke leerling. Niveau 5 is een ontwikkelingsniveau voor de hoogbegaafde leerling. Niveau 3 is het gemiddelde niveau. We gebruiken het model Directe Instructie en bevorderen de zelfstandigheid van de leerling. De instructie krijgt gedifferentieerd gestalte.