Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Tot op dit moment zijn nog geen VVE leerlingen aangemeld. Wanneer er een VVE leerling wordt aangemeld dan wordt in overleg met ouders een z.s.m. handelingsplan opgesteld.