Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 533,8School: 533,8School: 538,1School: 538,1School: 534,8School: 534,8School: 535,8School: 535,8School: 536,0School: 536,0School: 533,8School: 538,1School: 534,8School: 535,8School: 536,0Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,3Inspectie-ondergrens: 534,2
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 2% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
29
22
37
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
4 %
3 %
2 %
Score
Score
Score
534,8
28 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
De school kiest ervoor om een aantal (<5) leerlingen in de gemiddelde score mee te tellen. Deze leerlingen zijn kort in Nederland (< 4 jr), kort op school (< 2 jr), zeer moeilijk lerend of hebben een VSO- of PrO-advies.
538,1
21 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
533,8
37 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets