Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Op de Bolderik werken wij met de volgende groepen:
groep 1-2A: juf Lieke en juf Jopie
groep 1-2B: juf Aukje en juf Esther
groep 3: juf Rosa en juf Marceline
groep 3-4: juf Ashley
groep 4: juf Jeanette en juf Laura
groep 5: juf Christel en juf Maria
groep 6A: juf Kelly en juf Jennie
groep 6B: juf Loes
groep 7: meneer Mathijs en juf Kelly
groep 8: juf Linda
Op dinsdag wordt er (op de Bolderik) een verrijkingsgroep voor leerlingen uit groep 5, 6 en 7 georganiseerd. Dit is een samenwerking tussen bs de Peppel in Dussen en bs de Bolderik. 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Wanneer een leerkracht verlof heeft aangevraagd (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, zorgverlof), wordt deze aanvraag middels een formulier ingediend bij de stichting. De aanvraag wordt in behandeling genomen en de leerkracht krijgt te horen of het verlof wordt verleend. 
Wanneer de leerkracht verlof heeft gekregen wordt er direct gezocht naar een invalleerkracht om de desbetreffende groep op te vangen. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
 
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs