Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
goed pedagogisch klimaat
samen werken, leren en spelen
onderwijs op maat
T.O.P.P. team
uniek
Missie en visie
Op de Bolderik heerst een warme, open sfeer met oprechte belangstelling voor elkaar. Door het creëren en vasthouden van een ordelijke omgeving met voldoende structuur, bieden wij de leerlingen een veilige rustige werkomgeving waar op een fijne manier gewerkt kan worden. Zoveel als mogelijk bieden wij onderwijs op maat. In een leerrijke omgeving kan een kind zich op de Bolderik ontplooien binnen alle mogelijkheden en talenten die het in zich heeft. We maken binnen ons onderwijs gebruik van zowel de verschillen als van de overeenkomsten tussen kinderen. Behalve leerresultaten hebben wij ook als doel het ontwikkelen en vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Zowel weerbaarheid als tolerantie en respect zijn daarbij belangrijk. Het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat is hiervoor een voorwaarde.
Het team van de Bolderik kenmerkt zich door passie voor het vak en liefde voor de kinderen. (T.O.P.P. team: talentvol, ontwikkelingsgericht, professioneel en werkt met plezier.) Er is een zeer hoge mate van betrokkenheid bij het kind en bij zijn context. Wij zijn een lerende organisatie die zich bewust ontwikkelt en open staat voor onderwijsvernieuwingen. Op de Bolderik wordt gewerkt met moderne methode, toetsen en onderwijsmiddelen. 
Als één van de zeven scholen van Stichting Uniek beschouwen wij ieder kind als uniek. Ieder kind heeft de behoefte zelf dingen te ontdekken, richting te geven aan eigen ontwikkeling en wil zelfstandig handelen.