Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Aan de Oudertevredenheidspeiling van 2019 hebben 94 van de 162 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 58%. Deze 94 ouders/respondenten hebben de peiling voor 130 leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen.  Er werden gegevens verzameld van 61 ouders met een kind in de bovenbouw en van 68 ouders met een kind in de onderbouw.
De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders BS De Bolderik waarderen. In de gepubliceerde samenvatting is de algemene tevredenheid te zien. In de conclusie staat de top 10 van tevredenheid en de top 10 van ontevredenheid weegegeven. 
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden: