Waardering Inspectie
Toelichting van de school
De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Er heeft in het schooljaar 2018-2019 een inspectiebezoek plaatsgevonden op de Bolderik. De inspectie heeft 11 kwaliteitsstandaarden onderzocht. De Bolderik heeft geen onvoldoende behaald en zelfs 8 van de 11 standaarden zijn als goed gewaardeerd. De inspectie heeft leerkrachten bezocht in de lessen, met leerlingen, ouders, teamleden, intern begeleider en directie gepraat. Daarnaast is er een uitgebreide documentenanalyse gedaan. Zij hebben inzage gehad in alle plannen, rapporten en leerling observaties om een goed beeld te krijgen van hoe we onze leerlingen volgen in hun ontwikkeling. Als eindwaardering heeft de Bolderik een GOED gekregen.
Op de website van de Bolderik: www.bsdebolderik.nl is het onderdeel van het inspectierapport van Stichting Uniek, toegespitst op bs de Bolderik in te zien. 
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?