Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. 
Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De Onderwijsinspectie gebruikt de resultaten op de volgende tussentijdse toetsen als één van de onderdelen van haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs: De resultaten van deze toetsen gebruiken wij als één van de onderdelen van onze kwaliteitszorg. Ze worden hierbij op verschillende niveaus geanalyseerd; op leerling-, groeps- en schoolniveau.
De conclusies die wij hier uit trekken gebruiken wij om ons onderwijsleerproces continue te verbeteren.