Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
vertrouwen
wederzijds respect
veiligheid
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Op onze school zitten de leerlingen die later samen de wereld vormgeven. Wij willen onze kinderen begeleiden in het ontwikkelen van hun basisvaardigheden. Deze zijn nodig om te komen tot zelfstandige, sociaal competente kinderen die de bouwstenen in zich hebben om tot zelfontplooiing te komen. De school speelt een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, waarbij het pedagogisch klimaat in de klas van invloed is. Pas wanneer een kind zich veilig voelt in een groep kan hij/zij tot ontwikkeling komen. Binnen De Schakel werken wij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen door middel van De Kanjermethode. Alle leerkrachten op onze school zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven. Hiervoor moet men een vierjarig traject voor volgen. Daarnaast volgen wij de kinderen a.d.h.v. het volgmodel Zien (3 t/m8) of Digikeuzebord (1 en 2) en vullen wij een sociogram in. Afhankelijk van de resultaten wordt daar een specifieke aanpak voor uitgewerkt.