Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Als school hebben wij er tot op heden voor gekozen om alle leerlingen mee te laten doen, ook leerlingen die uitstromen naar bijvoorbeeld Praktijkonderwijs of die een SBO-indicatie hebben. Deze leerlingen hebben in het verleden ook bij de cito-eindtoets het resultaat beïnvloed. Ons inziens zal het cito-eindtoets resultaat aanmerkelijk hoger uitvallen wanneer specifieke leerlingen uitgesloten worden (volgens de richtlijnen van de inspectie). De resultaten die we als school geboekt hebben in het schooljaar 2016-2017 waren volgens verwachting. Op onze school proberen we ons aanbod zo op onze kinderen af te stemmen, dat we alleen indien het van belang is voor het kind en/of zijn omgeving te verwijzen naar speciaal onderwijsscholen. Dit heeft gevolgen voor de gemiddelde leerresultaten van een groep. Wanneer we de Cito-gegevens over enkele jaren middelen, is er voor ons geen reden tot zorg. De kinderen halen over het algemeen de score die bij hen past, ook als ze meer aan kunnen. Wel wordt telkens aan de hand van de Cito-uitslagen bezien of ons onderwijs aanpassingen nodig heeft, bijvoorbeeld in vervanging van methoden of versterking van de instructie bij bepaalde vakken.
We geven als onderwijsinstelling veel aandacht aan de cognitieve ontwikkeling. Deze ontwikkeling komt vooral tot uiting in de Cito-score van kinderen. Een kind is echter geen optelsom van toetsgegevens. De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij zoals eerder aangegeven heel belangrijk. Daarom hechten we ook grote waarde aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Opbrengstgericht leren is voor ons meer dan cognitief presteren!
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 540,1School: 540,1School: 531,6School: 531,6School: 536,7School: 536,7School: 529,8School: 529,8School: 529,2School: 529,2School: 540,1School: 531,6School: 536,7School: 529,8School: 529,2Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,3Inspectie-ondergrens: 534,3Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,6
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 3% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
14
9
12
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
6 %
6 %
3 %
Score
Score
Score
536,7
14 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
531,6
9 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.
540,1
10 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets