Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 540,1School: 540,1School: 531,6School: 531,6School: 536,7School: 536,7School: 529,8School: 529,8School: 529,2School: 529,2School: 540,1School: 531,6School: 536,7School: 529,8School: 529,2Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,3Inspectie-ondergrens: 534,3Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,6
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Als school hebben wij er tot op heden voor gekozen om alle leerlingen mee te laten doen, ook leerlingen die uitstromen naar bijvoorbeeld Praktijkonderwijs of die een SBO-indicatie hebben. Deze leerlingen hebben in het verleden ook bij de cito-eindtoets het resultaat beïnvloed. Ons inziens zal het cito-eindtoets resultaat aanmerkelijk hoger uitvallen wanneer specifieke leerlingen uitgesloten worden (volgens de richtlijnen van de inspectie). De resultaten die we als school geboekt hebben in het schooljaar 2016-2017 waren volgens verwachting. Op onze school proberen we ons aanbod zo op onze kinderen af te stemmen, dat we alleen indien het van belang is voor het kind en/of zijn omgeving te verwijzen naar speciaal onderwijsscholen. Dit heeft gevolgen voor de gemiddelde leerresultaten van een groep. Wanneer we de Cito-gegevens over enkele jaren middelen, is er voor ons geen reden tot zorg. De kinderen halen over het algemeen de score die bij hen past, ook als ze meer aan kunnen. Wel wordt telkens aan de hand van de Cito-uitslagen bezien of ons onderwijs aanpassingen nodig heeft, bijvoorbeeld in vervanging van methoden of versterking van de instructie bij bepaalde vakken.
We geven als onderwijsinstelling veel aandacht aan de cognitieve ontwikkeling. Deze ontwikkeling komt vooral tot uiting in de Cito-score van kinderen. Een kind is echter geen optelsom van toetsgegevens. De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij zoals eerder aangegeven heel belangrijk. Daarom hechten we ook grote waarde aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Opbrengstgericht leren is voor ons meer dan cognitief presteren!