Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Onze leerlingen krijgen groepsoverstijgend les in de vakken taal, rekenen en oriëntatie op jezelf en de wereld. De instructie wordt op klassikaal niveau gegeven.

Een klas is in drie niveaus verdeeld: een basis -, een excellent en een intensief niveau. Na de klassikale instructie verwerken de leerlingen de leerstof zelfstandig. Dit geeft de leerkracht tijd om leerlingen die werken op intensief niveau een verlengde instructie te geven. De leerlingen die werken op excellent niveau krijgen naast de basisleerstof ook verdiepende leerstof aangeboden.
De onderwijstijden zijn afgestemd op de eisen van de inspectie en passend bij het ontwikkelingsprofiel van de leerling.
Het uitstroomprofiel van onze school is vervolgonderwijs.