Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Nee, de school werkt niet samen met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.