Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 85,0 leerlingen.School: 88 leerlingen.
Toelichting van de school
Wellicht behoeft het overzicht van 'aantal leerlingen per verblijfsjaar' enige toelichting.
De getallen die hier worden getoond geven het aantal jaren weer dat een leerling, die op dit moment bij ons op school zit, in het
totaal heeft doorgebracht in het basisonderwijs.