Onderwijstijd
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoeveel procent van de tijd besteedt de school per week aan de volgende vakken?
Hoeveel uur besteedt de school gemiddeld per week aan de volgende vakken in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
8u 00m
  
3u 00m
  
3u 00m
  
3u 00m
  
3u 00m
  
3u 00m
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
4u 00m
  
7u 00m
  
7u 00m
  
7u 00m
  
7u 00m
  
7u 00m
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4u 00m
  
4u 00m
  
4u 00m
  
4u 00m
  
4u 00m
  
4u 00m
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
  
1u 30m
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
0u 00m
  
1u 00m
  
1u 00m
 
 
schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
2u 00m
  
1u 30m
  
1u 30m
 
 
muziek/ theater
 
  
  
  
  
  
 
 
0u 45m
  
0u 45m
  
0u 45m
  
0u 45m
  
0u 45m
  
0u 45m
 
 
speelwerken/ zelfstandig werken
 
  
  
  
  
  
 
 
1u 45m
  
1u 45m
  
1u 45m
  
1u 45m
  
1u 15m
  
1u 15m