Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Gemengde leerlingpopulatie
Brede school
Ruimte voor talent
Groepsdoorbrekend werken
21e eeuwse vaardigheden
Wat is de missie/visie van de school?
De Springstok:
'Ruimte voor talent' De Springstok is een kleine openbare basisschool in De Pijp, met een gemengde leerlingpopulatie die een goede afspiegeling vormt van de buurt. We zijn onderdeel van een brede school, het Jan van der Heijdenhuis. Dat betekent dat onder andere ook een voorschool en de buitenschoolse opvang in ons gebouw zitten, waarmee we nauw samenwerken. Ook bieden we kwalitatief goed onderwijs en een passend aanbod voor alle kinderen. De Springstok maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. 
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
De 4 pijlers:

- PBS (Positive behavior support, een methode voor het aanleren van gewenst gedrag)
- Gezondheid en burgerschap
- 21th century skills
- Aandacht voor NT2 (Nederlands als tweede taal)