Onderwijstijd
Toelichting van de school
Onderwijstijd in het basisonderwijs
Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de verplichte onderwijstijd.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
  
6 uur
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
3 uur
  
3 uur
  
3 uur
  
3 uur
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
Friese taal
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
Muziek
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
Verkeer
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
Sociaal-emotioneel
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Taalactiviteiten
 
  
 
 
6 uur
  
6 uur
 
 
Rekenactiviteiten
 
  
 
 
5 uur
  
5 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
 
 
5 uur
  
5 uur
 
 
Werken met ontwikkelingsmateriaal
 
  
 
 
5 uur
  
5 uur
 
 
Muziek
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
 
Engelse taal
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
 
Friese taal
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
 
Sociaal-emotioneel
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
 
Verkeer
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal