Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,8% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 24,1% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 19,1% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,7% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,4% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,9% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 50,0% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 31,4% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 18,6% van het personeel is 35-45 jaar.
Toelichting van de school
It Haskerplak kent een zeer betrokken en gemotiveerd onderwijsteam, bestaande uit zeven leerkrachten, een onderwijsassistent en een IB-er. It Haskerplak maak deel uit van onderwijsteam Nannewiid, bestaande uit drie scholen. Binnen dit team wordt kennis gedeeld, overgedragen en opgedaan. Deze drie teams worden aangestuurd door één directeur. Op iedere school is voor het dagelijks contact met ouders en externen een aanspreekpunt aanwezig. Wij proberen een goede mix te vinden in ons personeelsbestand tussen ervaren en startende leerkrachten. Het team op It Haskerplak is ervaren en deskundig.